MediaCoach

De invloed en de rol van de media in ons leven is in de laatste 20 jaar enorm toegenomen. Wij kunnen ons haast geen leven meer voorstellen zonder internet, twitteren, chatten, gamen en bloggen. Er zijn al twee digitale generaties kinderen opgegroeid met de vanzelfsprekendheid van alle media die wij dagelijks tot onze beschikking hebben. Deze nieuwe generaties gaan technisch razendsnel en vaardig met de media om, maar blijven kinderen die op sociaal-emotioneel vlak wel begeleiding en opvoeding nodig hebben.

96af135887e566c6a198d13cbe5f8613Mediawijsheid

Al in juli 2005 presenteerde de Raad voor Cultuur het advies `Mediawijsheid, de ontwikkeling van nieuw burgerschap’, waarin de raad het belang van mediawijsheid benadrukt: “het leren hoe je bewust, kritisch en actief kunt bewegen in een fundamenteel gemedialiseerde wereld”.

Toch valt het in de praktijk niet mee om de mediawijsheid van jeugd te verbeteren, mede omdat de oudere generaties hen letterlijk niet kunnen bijhouden. Zowel ouders als professionele opvoeders hebben weinig inzicht in de belevingswereld van de jeugd en door de mobiele media valt het toezicht weg. Dat betekent dat de begeleiding en opvoeding van jeugd in deze gemedialiseerde wereld gecompliceerd en lastig kan zijn.

Mediawijs met de Nationaal MediaCoach

De Raad voor Cultuur adviseerde in 2005 om professionals op te leiden tot MediaCoaches; pragmatische specialisten die de mediawijsheid van jeugd op de agenda zetten in de organisaties waar zij werkzaam zijn. Dat leidde in 2007 tot de post-HBO NationaleOpleiding MediaCoach voor professionals in het onderwijs, media- en bibliotheek, bedrijfsleven en jeugdzorg. Deze opleiding wordt ondersteund door de Europese Commissie en leidt Nationaal MediaCoaches op; dé specialisten op het gebied van mediawijsheid en jeugd. Zij zijn volledig up-to-date en bigstock-social-media-internet-networ-345946851In staat om zelfstandig projecten te initiëren met het doel het verbeteren van mediawijsheid van jeugd, ouders en collega’s.

Tijdens de opleiding ontwikkelen zij een pragmatisch beleidsplan voor de eigen werkomgeving. Elk half jaar komen zij bij elkaar om de laatste ontwikkelingen te bespreken en te onderzoeken hoe deze kunnen worden ingepast in de eigen organisatie. Deze terugkomdagen zijn verplicht ter jaarlijkse verlenging van het officiële Nationaal MediaCoach Certificaat. Op deze wijze is de kwaliteitscontrole van een professionele en actueel geïnformeerde Nationaal MediaCoach alsmede het Keurmerk gewaarborgd.

(bron: NOMC)

Medialized

Als zelfstandig MediaCoach ben ik inzetbaar voor  diverse media,- en Mediawijsheid gerelateerde vragen zoals bijvoorbeeld:

  • coachen van leerlingen bij het ontwikkelen van mediavaardigheden die zij zich zelf in groepsverband of individueel aanleren
  • het opstellen van een visie en mediabeleid voor een school of organisatie
  • het opstellen van een mediaprotocol (internet, mobiele telefonie, cyberpesten etc)
  • het organiseren van ouderavonden en themaweken (over bv seksualisering van en in de media, privacy, cyberpesten e.d.)
  • coördineren van binnenkomend lesmateriaal
  • het afhandelen van mediagerelateerde problemen volgens Nederlandse wetgeving
  • het inschakelen van hulpinstanties
  • het continue informeren van collega’s over mediaontwikkelingen

 

Ik heb de opleiding tot Nationaal MediaCoach met succes afgelegd.

Nationaal Keurmerk Mediawijsheid