Media integreren in Kunst & Cultuur educatie…

…om te komen tot een bewuste, kritische en actieve houding tov media.

De wereld waarin wij leven is de afgelopen jaren steeds meer  gemedialiseerd. Om volledig mee te kunnen doen in deze maatschappij is het nodig om de media te begrijpen en deze te kunnen inzetten. Onze mediamaatschappij vraagt om mediawijze burgers. We moeten op een nieuwe manier naar de wereld om ons heen kijken, we moeten nadenken over andere vraagstukken. We willen actieve, reflecterende, kritische maar vooral bewuste media-gebruikers en makers worden.

Het besef dat we als samenleving moeten werken aan het mediawijs maken van de jeugd is de afgelopen tien jaar door verscheidene instanties opgepakt.  Via scholen, bibliotheken, kunst en cultuur organisaties, maar ook via MediaCoaches en online platformen als Mediawijzer worden programma’s opgesteld om jongeren en hun ouders/ leraren te bereiken. In mijn werkzaamheden zal ik me voornamelijk richten op het integreren van mediawijsheid in de kunst en cultuur educatie.

Door mijn achtergrond als kunstenaar en filmmaker ben ik zelf altijd nieuwsgierig geweest naar de ontwikkelingen op het gebied van media en nieuwe media. Media zijn voor mij een middel waarmee je je creatief kunt uiten en waarmee je statements kunt maken die mensen aanzetten om op een andere manier naar de wereld om hen heen te kijken.

Kunst als „mediacoach”

Bewust mediagebruiker zijn, of wel mediawijs zijn, staat naar mijn idee heel dicht bij hoe een kunstenaar zijn werk maakt en deelt met zijn publiek. Een kunstenaar creëert, reflecteert, houdt ons vaak een spiegel voor. Laat dingen zien die we anders nooit zouden waarnemen. Hij nodigt zijn publiek uit om zijn eigen mening te vormen.

Voor mij voelt het als een logische verbinding om kunst en cultuur in te zetten bij media educatie. Kunst vormt wellicht de best denkbare mediacoach: een coach die verleidt, verbaast en prikkelt, een coach die inspireert tot het zelf maken van beelden en je laat ondervinden welke keuzes je daarbij kunt maken.

 

Media-educatie als verrijking van beeldend onderwijs

Docenten die modern onderwijs in de beeldende vakken willen bieden, kunnen de moderne media niet langer negeren. Zij vormen de verbinding tussen ontwikkelingen in de hedendaagse kunst en interesses van jongeren. In een les waarin leerlingen zowel (media)kunst bestuderen, produceren als bediscussiëren, gaan museale kunst en populaire cultuur een logisch verband aan, waarbij er zowel kunstzinnige als mediawijze doelen behaald kunnen worden.

Emiel Heijnen „Media + Kunst + Educatie: internationale ontwikkelingen in media- en kunsteducatie”.

 

Voorbeelden van lesprogramma’s die ik heb ontwikkeld om Mediawijsheid in K&C te integreren: