DE MEDIACOACH VOOR OUDERS

 

Veel ouders worstelen met vragen over hun kind op internet en sociale media. Als MediaCoach kan ik individueel of op een ouderavond informatie geven over hoe je je kind kunt stimuleren om op een verstandige manier met media om te gaan. Ook bespreek ik hoe je afspraken kunt maken en hoe je toezicht kunt houden op wat je kind online doet. In de gesprekken is veel ruimte voor uitwisseling van tips. Je zult zien dat het je bewust maakt van de belangrijke rol die je als ouder hebt!

Er zijn een aantal thema’s waar veel ouders vragen over hebben. Afhankelijk van de interesse van de ouders een actualiteit of incident uit de directe omgeving, kan verder ingegaan worden op een van de thema’s.

  • de kracht van nieuwe media
  • online identiteit
  • Facebook en andere sociale media
  • digitaal pesten
  • seksualisering van en in de media
  • weerbaarheid binnen sociale media
  • commercie en online geld
  • online privacy
  • de verleiding van games
  • grooming en sexting