Lesprogramma Moving Cinema

1
  • Client - SKVR en Cinéma Arabe
  • Date Completed - april 2014

Ontwikkeling van een lesprogramma voor het VO over de macht en invloed van de media in Arabische landen.

Ontwikkelingen in de Arabische wereld zijn actueel en zijn door de inzet van nieuwe media, door ons allen te volgen. Toch weten wij vrij weinig van wat er speelt en wat de impact van deze ontwikkelingen op het dagelijks leven van veel mensen is.

De actualiteit en de relatieve onbekendheid die aansluit bij grote thema’s van vandaag maken dat Moving Cinéma een film-educatief project is dat een mooie kans biedt om hier op school dieper op in te gaan. 

Het project:

Gezien de vele actuele, sociale, culturele en maatschappelijke thema’s die in films aan bod komen, kan een film op allerlei manieren worden ingepast in een lesprogramma. Filmeducatie is een mooie manier om jongeren te leren over de beeldcultuur waarin zij opgroeien. Dit project is een initiatie van Cinéma Arab en de SKVR en wordt aangeboden aan de scholen in het VO van Rotterdam. Het project bestaat uit een aantal zowel actieve als passieve onderdelen.

  • Kijken van meerder films in de klas
  • Bespreken van de films die gezien zijn
  • Zelf aan de slag met het maken van een Prezi presentatie
  • Informatie zoeken over de verschillende thema’s van de lessen
  • Presenteren van eigen gemaakte opdracht
  • Zelf aan de slag met een film opdracht en deze online plaatsten en delen

Doel: 

  • De culturele dialoog aanwakkeren en een grotere mate van begrip en kennis voor ontwikkelingen in de Arabische wereld en de invloed van media hierop te realiseren.
  • Een  bewuste, reflecterende en kritische houding tov media ontwikkelen bij de leerlingen.