Media invulling van project Building 010!

20160128045432
  • Client - SKVR
  • Date Completed - januari t/m april 2016

Media invulling van project Building 010!

Building 010!bestaat uit een workshop en een dynamische interactieve dans- en theatervoorstelling. We werken binnen de thematiek van Rotterdam viert de stad, de stadsbrede manifestatie die inspeelt op de culturele energie van de stad. In de workshop en tijdens de voorstelling zijn deelnemen en kijken met elkaar verbonden en ook het zelf maken en creëren is van belang.
In de workshop die voorafgaat aan de voorstelling krijgen de leerlingen verschillende tools aangereikt om een aandeel te leveren in de voorstelling en maken kennis met de kunstdisciplines dans, theater en media.

Hierna vindt de meespeelvoorstelling plaats waarin heden en verleden van de stad Rotterdam samenkomen!

Voor het project Building 010 heb ik invulling gegeven aan het media gedeelte. Binnen deze complexe workshop waarin dans, theater en media samenkomen zullen ongeveer 10 leerlingen samenwerken om de voorstelling dmv iPads live te filmen(meercamera regie), streamen en een invulling te geven aan het decor on stage.